fbpx

พระพิฆเนศประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน บูชาให้ถูกวัน เสริมความปัง มั่งคั่งร่ำรวย

พระพิฆเนศประจำวันเกิด
พระพิฆเนศประจำวันเกิด

องค์เทพแห่งความสำเร็จ องค์พ่อพระพิฆเนศ แน่นอนว่าหลายคนมีความศรัทธาและสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศกันอยู่แล้ว แต่รู้ไหมว่า ? องค์พระพิฆเนศมีปางประจำวันเกิดด้วย แต่ละวันควรบูชาปางไหน เสริมความสำเร็จในเรื่องใดบ้าง แอดมินรวบรวมมาไว้ให้แล้วค่ะ

พระพิฆเนศประจำวันอาทิตย์ ปางพระวีระ คณปติ

พระพิฆเนศประจำวันอาทิตย์ ปางพระวีระ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา
กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม
ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม
โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม
โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม
คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี วีระ คะณะปะติเย นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ

เสริมดวงด้าน : ทรัพย์สมบัติ โชคลาภ เพิ่มอำนาจบารมี มีชื่อเสียง ปราบสิ่งไม่ดี และสำหรับใครที่ทำงานรับราชการสามารถบูชาพระพิฆเนศปางพระวีระ คณปติ ได้เช่นกันจะยิ่งหนุนตำแหน่งหน้าที่การงานให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

พระพิฆเนศประจำวันจันทร์ ปางพระทิวมุข คณปติ 

พระพิฆเนศประจำวันจันทร์ ปางพระทิวมุข คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม
คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม
นะมามิ ชาชินัม โซมา
โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา
โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา
คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิมุข คะณะปะติเย นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ 

เสริมดวงด้าน : การเงิน บูชาแล้วมีเงินทองใช้ไม่ขาด สำหรับคนที่ทำงานด้านการเจรจา เซลล์ แอดมิน หรืองานที่ต้องพบปะผู้คน บูชาพระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ 

พระพิฆเนศประจำวันอังคาร ปางพระตรีมุข คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม
วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม
คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม
มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา
โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา
โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา
โอม ศรี มหาตรีมุขติ คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ตรีมุข คะณะปะติเย นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ 

เสริมดวงด้าน : ทรัพย์สินเงินทอง มีอำนาจบารมี มีเสน่ห์ แค้วคลาดปลอดภัย สำหรับคนที่ต้องทำงานเดินทางไกล นักแสดง นักร้อง แนะนำบูชาพระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ จะช่วยเสริมการงานให้ดียิ่งขึ้น

พระพิฆเนศประจำวันพุธกลางวัน ปางพระทวิชา คณปติ

พระพิฆเนศประจำวันพุธกลางวัน ปางพระทวิชา คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม
รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม
สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม
ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา
โอม พลู บุตธยา นะมะฮา
โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา
คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิชา คะณะปะติเย นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ

เสริมดวงด้าน : เงินทอง ประสบความสำเร็จรอบด้าน หากใครเปิดธุรกิจส่วนตัว บูชาแล้วจะยิ่งค้ำคูณรุ่งเรือง เสริมดวงการงานให้ดียิ่งขึ้นไป

พระพิฆเนศประจำวันพุธกลางคืน ปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ 

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
โอม อดราธยา คะยา มะหะยา วีรายัม
จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม
สิมะติกาลา ปรานัมมายัม ฮามา
โอม รามา รากายะเว นะมะฮา
โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮา
คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี อุจฉิษฏะ คะณะปะติเย นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ

เสริมดวงด้าน : เมตตามหาเสน่ห์ ประสบความสำเร็จดั่งใจหวัง

พระพิฆเนศประจำวันพฤหัสบดี ปางพระเหรัมภะ คณปติ

พระพิฆเนศประจำวันพฤหัสบดี ปางพระเหรัมภะ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา
กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม
พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา
โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา
โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา
คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี เหรัมภะ คะณะปะติเยยะ นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ 

เสริมดวงด้าน : ปกป้องคุ้มครองบริวาร หนุนนำดวงการปกครอง ยิ่งถ้าได้ทำงานที่ต้องมีบริวาร เจ้าของกิจการแล้วจะยิ่งเสริมดวงเข้าไปอีก

พระพิฆเนศประจำวันศุกร์ ปางเอกทันตะ คณปติ

พระพิฆเนศประจำวันศุกร์ ปางเอกทันตะ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม
ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา
สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม
ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา
โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา
โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา
คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คะณะปะติเยยะ นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ

เสริมดวงด้าน : การขอพรความรัก ประสบความสำเร็จ ถามหาเนื้อคู่ได้เนื้อคู่

พระพิฆเนศประจำวันเสาร์ ปางพระสิทธิ คณปติ

พระพิฆเนศประจำวันเสาร์ ปางพระสิทธิ คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา
โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา
ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม
ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม
ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม
โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา
โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา
คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี สิทธิ คะณะปะติเยยะ นะมะฮา สวดบูชา 3 จบ

เสริมดวงด้าน : เงินทองความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งถ้าท่านใดทำงานด้านการปกครอง ครู/อาจารย์ แพทย์/พยาบาล การพยากรณ์ จะช่วยเสริมดวงด้านการงานดี ประสบความสำเร็จในสายการงาน