fbpx

พระพิฆเนศ : 3 ข้อห้ามในการบูชาองค์พ่อ

3 ข้อความการบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ” เทพแห่งความสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งเทพที่พึ่งทางจิตใจที่คนไทยศรัทธา และนิยมบูชา ด้วยอำนาจบารมีขององค์พระพิฆเนศ หากผู้ใดที่ขอพร มักจะประสบความสำเร็จดั่งใจหวังไว้ หลายท่านจึงได้มีการอันเชิญองค์พ่อพระพิฆเนศมาบูชาที่บ้าน แต่รู้ไหมว่า… การบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศนั้น มีข้อห้ามหลัก ๆ ด้วยกัน 3 ข้อ ดังนี้

1. องค์พ่อ “พระพิฆเนศ” ไม่ทรงโปรดอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ 

การถวายของบูชาต่อองค์พ่อ “พระพิฆเนศ” โดยปกติจะไม่ถวายเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของสัตว์ ซึ่งเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัดที่สุด และถือกันมาอย่างยาวนาน เนื่องจากองค์พ่อไม่ทรงโปรดอาหารชนิดนี้เลย

สำหรับอาหารที่นิยมนำมาถวายองค์พ่อก็คือ ขนมลาดู – โมทกะ ซึ่งเป็นขนมที่องค์พ่อทรงโปรด

หากไม่มีขนมลาดู โมทกะ ก็สามารถถวายอาหารที่เป็นธัญพืช ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ถั่ว หรืองา เป็นต้น หรือจะถวายเป็นกลุ่มของผลไม้ก็ได้เช่นกัน

ข้อควรระวัง : ขนมหวานไทยหลายชนิด ได้แก่ ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง และเม็ดขนุน เป็นต้น ขนมเหล่านี้แม้จะเป็นขนมมงคงของไทย แต่ก็มีส่วนผสมของ “ไข่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ ก็ไม่ควรนำมาถวายต่อองค์ “พระพิฆเนศ” ได้

บูชาพระพิฆเนศ ด้วย ขนมลาดู โมทกะ
ขนมลาดูเงินล้าน ขนมลาดู-โมทกะ

มีโองการกล่าวว่า “หากผู้ใดนำขนมลาดูเงินล้านมาเป็นเครื่องบูชาแก่เรา ความปรารถนาทุกประการ จะสำเร็จ”

2. ของที่เคยถวาย “พระพิฆเนศ” แล้ว ไม่ควรนำมาถวายซ้ำ 

ของถวายแล้ว ไม่ควรถวายซ้ำ … ไม่ว่าจะเคยถวายบูชาองค์พ่อ “พระพิฆเนศ” หรือเทพอื่น ๆ ก็ไม่ควรนำมาถวายซ้ำ เพราะถือว่าได้บูชาแล้ว สมบูรณ์แล้ว กลายเป็นอาหารทิพย์แล้ว และองค์พ่อได้ประสาทพรให้แล้ว

หลังจากถวายเสร็จ สามารถลามาทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้

บูชาพระพิฆเนศ ด้วย ขนมลาดู โมทกะ

เหตุใดเราจึงเพียรพยายามให้ท่านปราณีตในการเลือกของถวายองค์พ่อ “พระพิฆเนศ” ?

  • การเลือกขนมถวายองค์พ่อ “พระพิฆเนศ” เป็นสิ่งหนึ่งที่ ลาดูเงินล้าน ให้ความสำคัญ เหมือนเวลาเราเลือกขนมทานเอง อย่างน้อยเราต้องเลือกขนมที่ดี อร่อย แต่ถ้าให้ดีที่สุดคือเลือกขนมที่ดีกว่าของที่ทานเอง 

ข้อแนะนำ : การลามาทานควรเปลี่ยนภาชนะใส่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นจาน ถาด แก้วน้ำ ที่ใช้ถวายองค์พ่อ ควรแยกให้ชัดเจนไม่ใช้ปะปนกับของคนนะคะ

3.ห้ามผิดสัจจะวาจาที่กล่าวไว้กับองค์พ่อพระพิฆเนศเด็ดขาด

เมื่อเราเอ่ยสัจจะวาจากล่าวอ้อนวอนขอพรอะไรไว้ หลังจากที่เราได้รับพรหรือประสบความสำเร็จแล้วการขอบคุณเป็นสิ่งที่ควรกระทำทันทีที่ได้รับพร และการขอบคุณด้วยขนมลาดู ขนมโมทกะ ขนมที่องค์พ่อชอบ ถือเป็นการขอบคุณที่ดีที่สุด

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ fb