fbpx

3 เคล็ด (ไม่)ลับ ขอพรพระพิฆเนศยังไงให้ปัง

ทำอย่างไรดีนะ ถ้ามีโอกาสไปกราบไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศ จะกล่าวคำขอพรอย่างไร จะนำอะไรไปถวายให้องค์พ่อพระพิฆเนศประทานพรดีนะ ถ้ายังนึกไม่ออกอันดับแรกเลยควรมี ขนมลาดูเงินล้าน ขนมที่องค์พ่อโปรดปราณ ติดไม้ติดมือไปด้วย เหมือนเป็นการถือของฝากไปขอพรผู้ใหญ่ นอกจากนี้ถ้าอยากให้คำขอพร ปังแบบฉุดไม่อยู่แนะนำให้ปฏิบัติตามนี้

เชื่อให้ได้ก่อนว่า ท่านมีอยู่จริง ระลึกถึงท่านให้ได้ในทุกโอกาส ไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราเป็นทุกข์ เพราะท่านทรงมีเมตตาและประทานพรให้เราได้จริง

การบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศ นอกจากจะต้องรู้ใจว่าท่านชอบอะไรแล้ว เราต้องถวายการบูชาด้วยความปราณีต ท่านชอบคนที่อยู่ในศีลในธรรม ปฏิบัติบูชาถวายท่านบ่อยๆ

ท่านชอบ น้ำ นมจืด ดอกไม้ (ชบาแดง ดาวเรือง ดอกบัว) ขนมลาดู-โมทกะ ผลไม้ และมีพี่หนูมุสิกะเป็นบริวาร เราก็หมั่นถวาย อย่างน้อยๆก็ไหว้ทุกวันพระ

เคล็ดลับคือ. เลือกของถวายให้ดีที่สุดตามกำลังของเรา เช่น ผลไม้ อย่างน้อยที่สุดก็ควรเลือกที่สุก สวย เหมือนเราเลือกทานเอง. ขนมลาดู-โมทกะทรงโปรด ก็เช่นเดียวกัน. หากเราเองไม่กล้าทาน เหตุใดจึงกล้าเลือกถวายองค์พ่อที่เคารพรักกันเล่า 

หมั่นเข้าวัดทำบุญ นั่งสมาธิ ตั้งจิตเจริญภาวนา หรืออย่างน้อยก็รักษาศีลห้าให้ได้ เพื่อถวายบุญแด่องค์พ่อพระพิฆเนศ เพื่อให้เราถึงพร้อม คู่ควรแก่พรที่เราขอ พระที่ท่านจะประทานให้แก่เราค่ะ

เคล็ดลับ : การถวายบุญให้ท่านควรทำเป็นประจำ ให้เป็นนิสัย