fbpx
คเณศชยันตี

วันสำคัญที่หลายคนยังไม่รู้ ! จะบูชาอย่างไรให้ปัง?

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ถือเป็นวัน คเณศชยันตี หรือที่รู้จักกันเป็น วันประสูติของพระพิฆเนศนั้น โดยมีการยึดถือวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 มีความเชื่อศรัทธากันเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เป็นวันที่องค์พระพิฆเนศท่านจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรอันใหญ่ยิ่งให้กับผู้ที่บูชา 

ถือได้ว่า วันคเณศชยันตี เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่ได้ทำเพียงในประเทศอินเดียแต่ได้รับความนิยมทำกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศที่บูชาและศรัทธาองค์ท่าน

ตามความเชื่อ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระศิวะได้ประทานพรให้พระพิฆเนศ มีอิทธิฤทธิ์ในการประกอบพิธีต่างๆ ให้สำเร็จผล 

สำหรับผู้ที่บูชาพระพิฆเนศ เชื่อว่าเทพองค์นี้จะช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และดลบันดาลประทานพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงาน 

อีกทั้งยังขอความมีชื่อเสียง ความมีโชค มีลาภ เรื่องเงินทอง ความร่ำรวย ธุรกิจประสบความสำเร็จ ค้าขายคล่องตัว กิจการร้านค้ารุ่งเรือง มีความรักใคร่แก่ผู้พบเห็น และได้รับความเมตตาตลอดไป

วันสำคัญขนาดนี้ เราจะขาดของดีไปไม่ได้
ขนมลาดูเงินล้าน
“ขอล้านได้ล้าน
ขอบ้านได้บ้าน
ขอความสำเร็จ
ได้ความสำเร็จ”
เพราะเราคือขนมลาดูที่อร่อยและมากด้วยคุณภาพผลิตจากเนยกีแท้นำเข้าจากอินเดียทำให้มีความหอมละมุนเข้ากับกลิ่นเครื่องเทศอ่อน ๆ ใครได้ลองต้องติดใจ

Ganesh Chayanti คเณศชยันตี
Valentinewordpressaa-02.png

“วันคเณศชยันตี

วันดีที่หลายคนยังไม่รู้

อยากสำเร็จง่ายให้ลองดู

ถวายลาดูด้วยศรัทธา”

รีวิวจากลูกค้าสุดปัง

Valentinewordpressaa-02.png