fbpx

บทสวดคายะตรีมันตรา บทสวดมันตรา ครบเทพฮินดู สวดทุกวันดีทุกวัน

บทสวดมันตรา

คายะตรีมนตรา หมายถึง คัมภีร์สามภพที่สามารถคลายมนต์แห่งคำสาป
ของพระแม่คายตรีมนตราเป็นการอวตารของพระแม่สุรัสวตี

พระแม่สุรัสวตี หรือ พระแม่กายาตรี คือพระแม่แห่งพระเวทย์ มีหลายพระนามได้แก่ บรามี หรือ ภาคแห่งพระพรหมที่เป็นหญิง หรือ บาราตี,มาราตี มหาวิทยา วรรค มหาวาณี อารยา ดาเมชวารี

ส่วนอีกตำราหนึ่งกล่าวว่า พระแม่คายตรีมนตรา เทพีแห่งมนต์ตราเจ้าแม่เเห่งการแก้อาถรรพ์ ถอนคำสาปเป็นการรวมตัวกันของ พระแม่ทั้ง 5 องค์ ได้แก่ 1.พระแม่ปราวตี 2.พระแม่ลักษมี 3.พระแม่สรัสสวดี 4. พระแม่มีนาคชีเทวี 5 .พระแม่คงคาเทวี(บางตำนานบอกว่าพระแม่กาลี)

ทำไมต้องสวดมันตรา?

หลายคนที่บูชาพระพิฆเนศอยู่ อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องสวดมันตรา แล้วมันตราคืออะไร ทำไมต้องสวดด้วยนะ มันตรา คือ บทสวดที่เชื่อมพลังงานของเราเข้าถึงองค์พ่อพระพิฆเนศ บางครั้งเราสวดมนต์ท่องบทบูชาพระพิฆเนศไป 3 จบ 5 จบ 9 จบบ้าง แต่เรารู้สึกได้ว่าเราไม่มีสติ ไม่มีสมาธิที่จะเข้าถึงองคืพ่อ หากได้รู้จักมันตราแล้ว ต้องบอกเลยว่ามันตราเป็นพลังงาน เป็นบทสวดที่ไพเราะมาก สามารถเชื่อมพลังงานของเราเข้าสู่องค์พ่อพระพิฆเนศแล้วทำให้ร่างกายของเรา มีความรู้สึกว่ากลับไปยังธรรมชาติ กลับไปยังธรรมะ จิตเราจะเบาสบาย มีสมาธิขึ้นมา ความกังวล ความเครียดต่างๆ มันก็จะหายไปหมดเลย เมื่อจิตเราบริสุทธิ์ เราก็จะเข้าถึงองค์พ่อได้ เมื่อเราเข้าถึงพระองค์ได้แล้ว เวลาเราขอพรก็จะสำเร็จได้ง่ายดาย เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเคล็ดลับที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำ เมื่อความคิดเราดี สติเราปัง ทำให้เรามีปัญญาในการใช้ชีวิต พรที่เราขอองค์พระพิฆเนศก็ปังด้วย
สรุปเลย มันตรา คือ พลังงานดี เลยนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

บทสวดมันตราบูชาครู

บทสวดมันตรา

โอม ศรี คะณะปะตะเย นะมะฮา
โอม กุรุเว นะมะฮา
โอม ศิวาเณศา ยะนะมะฮา
โอม สถานะเทวะตา ยะนะมะฮา
โอม สะระวะเทวะตา ยะนะมะฮา
อวิฆนะมัส – ขออย่าได้มีอุปสรรคอันใดเลย
โอม คัม คะณะปะตะเย นะมะฮา

บทสวดมันตรา

คายะตรีมันตรา

โอม..ภูร ภูวัช สวะหะ ตัต สะวิตุณ วะเรณ ยัม ภะระโกเด วัสยะทีมาฮี ทีโยโย นัช ประโจดะยาต
( 3 จบ )

คเณศคายะตรีมันตรา

โอม ศรี คเณศา..ยะนะมะฮา..
โอม..เอก กะทันตา ยะ วิทมาเหวัก กระตุนดา ยะทีมะฮี ตันโน ดันติ ประโจดะยาต ( 3 จบ )

บทสวดมันตรา

ศิวะคายะตรีมันตรา

โอม นะมัชศิวา..ยา….
โอม มหาเดวา ยะวิทมาเห รุทระ มูระเต ยะทีมาฮี ตันโน ศิวะ ประโจดะยาต ( 3 จบ )

ทุรคาคายะตรีมันตรา

โอม..ดุม คุระกาไยย..นะมะฮา
โอม..กาตยายะน่า ยะวิทมาเห กันยากุมารี ยะทีมะฮี ต้นโน คุระกิ ประโจดะยาต ( 3 จบ )

กาลีคายะตรีมันตรา

โอม กริง กาลี กาเย นะมะฮา
โอม มหากาลี ยะวิทมาเห สมัชชา นะวาซินไนย ยะทิมมะฮิ ตันโน กาลี ประโจดะยาต ( 3 จบ )

นารายณ์คายะตรีมันตรา

โอม นะโม นารายะณา ยะนะมะฮา
โอม นารายะณา ยะวิทมาเห วาสุเดวา ยะทีมะฮี ตันโน วิษณุ ประโจดะยาต ( 3 จบ )

บทสวดมันตรา

ลักษมีคายะตรีมันตรา

โอม ศรี มหาลักษมี นะมะฮา
โอม มหาลักษมี จะวิทมาเฮ วิษณุปัตไนย ยะทีมะฮี ตันโน ลั่กษมิ ประโจดะยาต ( 3 จบ )

พรัหมาคายะตรีมันตรา

โอม อะฮัม พรัหมา อัสมิ
โอม เวดาชมะนา ยะวิทมาเห หิรัณยะกับปา ยะทีมาฮี ตันโน พรัหมา ประโจดะยาต ( 3 จบ )

สรัสวตีคายะตรีมันตรา

โอม สรัสวัตไตยะ วิทมาเห พรัหมาบุตริ
โอม อีม สะรัสวัสไตย ยะ นะมะฮา ไยยะ ทีมะฮี ตันโน เดฟวีย์ ประโจดะยาต ( 3 จบ )

ตรีมูรติคายะตรีมันตรา

โอม ทัตตะเตรยา ยะนะมะฮา
โอม ทัตตะเตร..ยะวิทมาเห อะตรีปุตรา ยะทีมะฮี ตันโน ดัตตรา ประโจดะยาต ( 3 จบ )

บทสวดมันตรา

มหามนต์(มหาเสน่ห์)

ฮาเรกฤษณะ ฮาเรกฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ ฮาเร ฮาเร
ฮาเรรามะ ฮาเรรามะ
รามะ รามะ ฮาเร ฮาเร

บุดดา(พุทธะ)คายะตรีมันตรา

โอม โชมาปุตตา ยะวิทมาเห มหาปรัชญา ยะทีมะฮี ตันโน พุทธะ ประโจดะยาต ( 3 จบ )

บทสวดมันตรา

บทสวดบูชาพระศิวะ

การะปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภูชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม ฤทะยะระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

โอม ศานติ ศานติ ศานติ โอม ขอความสุข สงบ สันติ จงมีแด่ ทุกรูปทุกนาม
ขอองค์พระพิฆเนศประทานพร

https://youtu.be/B7RGzHYRdhQ