fbpx

พระแม่อุมาเทวี บทสวดบูชาพร้อมของถวาย มูแบบนี้ปังแน่นอน!!

พระแม่อุมาเทวี หรือ “ปารวตี” เทวนารีผู้เลอโฉมงดงาม ทรงเป็นพระมารดาของพระพิฆเนศ และพระชายาของพระศิวะ นับเป็น 1 ใน 3 พระตรีศักดิ์ องค์เทพสำคัญของศาสนาฮินดูและเป็นหนึ่งในองค์เทพที่คนไทยให้ความศรัทธานับถือ พระแม่อุมาเทวี

admin

September 19, 2022